16 Ocak 2010 Cumartesi

Arı ile hormonsuz sebze üretilecek

Seralarda hormonsuz sebze üretimini sağlamak ve yerli ırk olan bombus arısının gen kaynaklarını korumak amacıyla uygulanan bombus arısı desteğinin uygulama esasları belli oldu

Koloni başına verilecek 50 liralık bombus arısı desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin, 15 Şubat 2010'a kadar tarım il/ilçe müdürlüklerine başvurarak, arı kolonisi alımlarını belgelendirmeleri gerekiyor.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın Bombus Arısı Kullanımına Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği, 1 Ocak 2009'dan geçerli olmak üzere Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bombus arıcılığını ve seralarda tarımsal üretimin geliştirilmesi, sağlıklı ve güvenilir ürünler elde edilmesi, insan ve çevre sağlığı ile yerli hayvan gen kaynaklarının korunması amacıyla hazırlanan tebliğ uyarınca, Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları ile Bombus Arısı Kullanımına Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar çerçevesinde bombus arısı kullanımına destekleme ödemesi yapılıyor.

Bombus arısı, seralarda polinasyon (döllenme) amaçlı kullanılıyor. Döllenme için havanın belli bir sıcaklıkta olması gerekiyor. Hava sıcaklığının belli derecenin altına düşmesi halinde, sebzelerde döllenmeyi sağlamak için önceden hormon adı verilen kimyasallar kullanılıyordu. Diğer arılar hava sıcaklığının belli bir derecenin altına düşmesi halinde çalışamazken, bombus arısı, soğuğa dayanıklı olması nedeniyle çalışmalarına devam ediyor. Bu nedenle bombus arısından kış aylarında seralarda döllenmeyi sağlamak amacıyla yararlanılıyor. Bombus arısı kullanımı desteklenerek hormon kullanımının azaltılması, önlenmesi hedefleniyor.
Tebliğ uyarınca, Kontrollü Örtüaltı Üretiminin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında bakanlıktan işletme numarası almış üreticilere, üretim izni almış bombus arısı üreten işletmelerden veya bu işletmelerin bayilerinden o yıla ait üretim sezonu boyunca polinasyon maksatlı bombus arı kolonisi satın alarak kullanmaları halinde bombus arı kolonisi başına bakanlar kurulu kararınca belirlenen miktarda doğrudan destekleme ödemesi yapılacak. Bakanlar kurulu, 2009 yılı için bu destek miktarını, koloni başına 50 lira olarak belirlemişti.

1 DEKAR İÇİN 2 KOLONİ DESTEĞİ

O yıla ait üretim sezonunda, üreticinin 1 dekar serası için 2 adet koloniden fazlasına ödeme yapılmayacak. Bu yıl içerisinde seralarda polinasyon amacıyla bombus arısı kullanan ve 15 Şubat 2010 tarihine kadar tarım il/ilçe müdürlüklerine dilekçe ve koloni alımını belgeleyen fatura ile başvuruda bulunan üreticiler, desteklemeden faydalanacak.

Tarım il/ilçe müdürlükleri gerekli inceleme yaptıktan sonra hak ediş belgesi düzenleyecek. İlçe müdürlüklerinin hazırladığı hak ediş belgeleri, tarım il müdürlüklerince 15 Mart 2010 tarihine kadar Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'ne (TÜGEM) gönderilecek. Sahte belge düzenleyerek haksız destekleme ödemesine sebep olan bombus arı kolonisi üreticisinin üretim, ithalat ve ihracat izinleri bakanlıkça iptal edilecek. Aynı kişi ve/veya kuruluşa ait işletmeler arasında yapılacak alım ve satım işlemleri için destekleme ödemesi yapılmayacak. Kamu kurum ve kuruluşları bu desteklemeden yararlanamayacak.

Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede tarımsal destekler için ayrılan ödenekten karşılanacak ve ödemeler Ziraat Bankası aracılığı ile yapılacak. Bankaya, çiftçiye yapılan nakdi ödeme tutarının yüzde 0,2'si oranında hizmet komisyonu ödenecek. Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirler bakanlıkça alınacak.

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınacak. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacak. Bu destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

Hiç yorum yok: